AutoÚver

Ponúkame možnosť financovania kúpy motorového vozidla formou úveru. Základnou výhodou financovania úverom je skutočnosť, že vlastníctvo prechádza na klienta už podpisom kúpnej zmluvy a prevzatím predmetu financovania. Pri financovaní úverom si klient môže uplatniť odpočet DPH z celej kúpnej ceny, môže si uplatniť celoročný odpis aj pri kúpe predmetu pred koncom roka a môže si uplatniť štátne dotácie, viazané na vlastníctvo predmetu.

Výhody financovania úverom od nás sú

  • bezkonkurenčná rýchlosť a komfort poskytnutia úveru
  • máte možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
  • variabilná doba splácania možnosť predčasne vyplatiť úver
tlač