Postup pri uzatváraní zmluvy

  • podanie žiadosti o poskytnutie spätného leasingu
  • vypracovanie leasingovej kalkulácie a návrhu poistenia
  • predloženie požadovaných dokumentov
  • vyhodnotenie predložených dokumentov zo strany Unileasing
  • uzatvorenie zmluvy o spätnom leasingu
  • plnenie zo strany Unileasing
tlač