Spätný leasing

Spätný leasing je osobitný druh leasingu, ktorý môžu vyžívať fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby za účelom získania voľných finančných prostriedkov z hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý už vlastnia. Spätný leasing môžeme charakterizovať ako dohodu o predaji a spätnom prenájme spravidla formou finančného leasingu.

Tento spôsob leasingu Vám okamžite a priaznivo ovplyvní finančné toky a hospodárske výsledky Vašej činnosti. Okamžite dostanete hotové peniaze za svoj majetok, pričom ho naďalej používate. Naša leasingová spoločnosť odkúpi od Vás majetok, za vopred dohodnutú cenu približujúcu sa zostatkovej účtovnej hodnote a prenajme Vám ho s tým, že po započítaní akontácie Vám zvyšnú časť zostatkovej hodnoty uhradíme. Takto získané finančné prostriedky môžete použiť ako vlastné zdroje na prekrytie prevádzkových potrieb, investícií alebo na iné potrebné účely. Pri tomto druhu leasingu môžete využiť daňové výhody ako pri finančnom leasingu.

Výhody spätného leasingu od nás sú

  • bezkonkurenčná rýchlosť a komfort ako môžete získať hotovosť z hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
  • máte možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
  • máte garantovanú výšku leasingových splátok
tlač