Register vozidiel

Ponúkame Vám možnosť preverenia vozidiel podla VIN ci Vami vybrané vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, nebolo odcudzené, nepatrí leasingovej spoločnosti, alebo nie je v záložnom práve.

Na nasledovných odkazoch si môžete overiť niektoré parametre vozidiel podla VIN (uvedené údaje sú orientačné).

tlač