Leasing nehnuteľností

Naša spoločnosť poskytuje financovanie nehnuteľností prostredníctvom spätného leasingu. Skolaudovanú nehnuteľnosť na Vašu žiadosť odkúpime a následne Vám ju prenajmeme formou finančného prenájmu. Táto forma umožňuje leasingovému nájomcovi získať finančné prostriedky inou ako úverovou formou s následným získaním daňových výhod, nakoľko po celú dobu trvania leasingového vzťahu je predmet leasingu (nehnuteľnosť) odpisovaný leasingovým nájomcom. Zároveň tiež získavate výhodu pri finančnom plánovaní, vzhľadom na pevnú výšku leasingových splátok.

Leasing nehnuteľností poskytujeme právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.

Leasing nehnuteľností poskytujeme na:

  • Priemyselné, výrobné, skladovacie priestory a haly
  • Budovy pre obchod a služby
  • Administratívne budovy
  • Špeciálne objekty, objekty so zameraním na obchodnú činnosť
  • Pozemky, na ktorých sa stavby nachádzajú
tlač