Potrebné doklady

Súkromné osoby

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac)
 • výpis z účtu

Fyzické osoby – podnikatelia

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • živnostenský list
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • výpis z účtu

Právnické osoby

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • výpis z obchodného registra
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • výpis z účtu

Spoločnosť si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie potrebné k posúdeniu žiadosti o finančný leasing.

tlač