Faktoring

Poskytujeme kvalitný servis pri financovaní pohľadávok formou faktoringu. Faktoring je moderný spôsob financovania pohľadávok s odloženou splatnosťou. Podstatou faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok na základe faktoringovej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán.

Faktoring je určený

 • právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
 • klientom, ktorí pravidelne dodávajú tovar alebo služby stálym zákazníkom

Výhody financovania faktoringu od nás sú

 • bezkonkurenčná rýchlosť a komfort financovania
 • máte možnosť využiť poistenie rizík z nezaplatenia faktúr
 • ponúkame individuálny prístup ku klientovi a kvalitný servis
 • financovanie štandardne vo výške 70-80 % hodnoty faktúr, vo výnimočných prípadoch až 100 % do 24h
 • zvýšenie vašej konkurencieschopnosti, obratu a zisku
 • presné plánovanie a stabilizácia cash flow

Podmienky financovania sú

 • pohľadávky musia byť postúpiteľné a vymáhateľné
 • priebežné dodávky stálym odberateľom
 • akceptovateľná bonita odberateľa
 • firma minimálne s jednoročnou históriou
tlač